Sabtu, 17 September 2011

Harta Yang Wajib di Zakati

           Harta kekayaan yang wajib di keluarkan ada 5 (lima) perkara:
1. Hewan-hewan ternak.
2. Logam mulia yang berharga.
3. Hasil pertanian (cocok tanam).
4. Hasil buah-buahan (perkebunan).
5. Hasil perdagangan.
            Adapun hewan ternak yang wajib di keluarkan zakatnya ada 3 (tiga) jenis:
1. Jenis unta.
2. Jenis sapi/ kerbau.
3. Jenis kambing.
           
           Syarat-syarat wajibnya mengeluarkan zakat ternak ada 6 (enam) perkara:
1. Islam.
2. Merdeka (bukan budak).
3. Kepemilikan yang sempurna.
4. Nishab (sampai batas minimal mulai wajib zakat).
5. Genap setahun.
6. Di gembalakan di tanah lapang (bukan di keram dalam kandang).
            Adapun logam mulia yang berharga ada dua macam:
1. Emas.
2. Perak.
            Syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat logam mulia yang berharga ada lima perkara:
1. Islam.
2. Merdeka (bukan budak).
3. Kepemilikan yang sempurna.
4. Nishab (sampai batas minimal mulai wajib zakat).
5. Genap setahun.
            Adapun hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya ada tiga perkara:
1. Hasil pertaniannya yang diperoleh berupa hasil tanaman yang ditanam anak adam (manusia) (bukan hasil tumbuhan liar).
2. Berupa bahan makanan pokok yang tahan disimpan.
3. Sampai batas minimal mulai wajib zakat yaitu 5 wassaq bersih tanpa kulit.
            Adapun buah-buahan (hasil perkebunan) yang wajib dikeluarkan zakatnya ada dua macam jenis:
1. Buah kurma.
2. Buah anggur.
            Syarat-syarat wajibnya zakat buah-buahan ada 4 perkara:
1. Islam.
2. Merdeka (bukan budak).
3. Kepemilikan yang sempurna.
4. Nishab (mencapai batas minimal mulai wajib zakat).
            Adapun harta kekayaan komoditas perdagangan, maka syarat-syarat wajib zakatnya sebagaimana syarat-syarat yang telah di sebutkan di dalam syarat wajib zakat logam mulia yang berharga (emas dan perak).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar